Red, Red Wine


Red, red wine, go to my head,
Make me forget that I
Still need her so

Red, red wine, it's up to you
All I can do, I've done;
But mem'ries won't go
No, mem'ries won't go

I'd have thought that with time
Thoughts of her would leave my head
I was wrong, and I find
Just one thing makes me forget

Red, red wine, stay close to me
Don't let me be alone;
It's tearing apart
My blue, blue heart

I'd have thought that with time
Thoughts of her would leave my head
I was wrong, and I find
Just one thing makes me forget

Red, red wine, stay close to me
Don't let me be alone;
It's tearing apart
My blue, blue heartCaptcha
Piosenkę UB 40 Red, Red Wine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Red, Red Wine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Red, Red Wine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę UB 40 Red, Red Wine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.