The Struggle


Cover my eyes, too bright for night
Path that I run, too small for some
Take a step and try to walk, I fall
Plant my feet and try to stand
The struggle never ends

Chains made of flesh, shackles of death
Peace to my right, Spirit of life
Just a slave to something I can't stand
It's gonna kill me, kill the inner man
Like a pyre burning up and down
It's gonna burn this temple to the groundCaptcha
Piosenkę Galactic Cowboys The Struggle przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Struggle, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Struggle. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Galactic Cowboys The Struggle w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.