East Virginia


I was born in East Virginia North Carolina I did go
There I met the fairest maiden her name and age I did not know

Her hair it was a light brown color her lips they were red ruby's red
On her breast she wore white lilie there I longed to lay my head
I was born in East Virginia

I'd rather be in some dark holler where the sun don't never shine
Than to know she loved another and to know she'd never be mine
I was born in East Virginia
Her name and age I did not knowCaptcha
Piosenkę George Hamilton IV East Virginia przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke East Virginia, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki East Virginia. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę George Hamilton IV East Virginia w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.