If You Want Me To


Well thunder roll and lighting flashing right through the middle of it I'll go dashing
Goes it show how far I'll go for you if you want me to

Hurricane winds blow grief and sorrow but I'd run through one tomorrow
Goes it show how far I'll go for you if you want me to
There's no limit to but all I would do for you
Anything you ask of me I'm makin' my destiny
Well thunder roll
[ guitar ]
There's no limit to
Well thunder roll
Goes it show how far I'll go for you if you want me toCaptcha
Piosenkę George Hamilton IV If You Want Me To przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If You Want Me To, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If You Want Me To. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę George Hamilton IV If You Want Me To w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.