Lukey


Well oh, Lukey's boat is painted green,
Ha, me boys!
Lukey's boat is painted green,
The prettiest boat that you've ever seen,
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
Well oh, Lukey's boat's got a fine fore cutty,
Ha, me boys!
Lukey's boat's got a fine fore cutty,
And every seam is chinked with putty,
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
Well I says "Lukey the blinds are down"
Ha, me boys!
I says "Lukey the blinds are down"
"Me wife is dead and she's underground"
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
Well I says Lukey "I don't care"
Ha, me boys!
I says Lukey "I don't care"
"I'll get me another in the spring of the year"
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
Oh, Lukey's rolling out his grub,
Ha, me boys!
Lukey's rolling out his grub,
One split pea, and a ten pound tub,
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
Well, Lukey's boat's got high-topped sails,
Ha, me boys!
Lukey's boat's got high-topped sails,
The sheet was planted with copper nails,
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
Lukey's boat is painted green,
Ha, me boys!
Lukey's boat is painted green,
It's the prettiest boat that you've ever seen,
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!Captcha
Piosenkę Great Big Sea Lukey przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lukey, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lukey. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great Big Sea Lukey w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.