Cod Liver Oil


I'm a young married man and I'm tired of life
Ten years I've been wed to a pale sickly wife,
She's nothing to do only sit there and cry
Praying and praying to God she would die
A friend of my own came to see me one day
He told me my wife she was pining away
He afterwards told me that she would get strong
If I get a bottle from dear Dr John

Oh doctor, oh doctor, oh dear Dr John
Your cod liver oil is so pure and so strong
I'm afraid of my life, I'll go down in the soil
If me wife don't stop drinking your cod liver oil

I bought her a bottle, well just for to try
And the way that she drank it you'd think she might die
I bought her another, it vanished the same
And then she got cod liver oil on the brain
I bought her another, she drank it no doubt,
And then she began to get terrible stout,
And when she got stout well of course she got strong
And I became jealous of dear Dr John

Oh doctor, oh doctor, oh dear Dr John
Your cod liver oil is so pure and so strong
I'm afraid of my life, I'll go down in the soil
If me wife don't stop drinking your cod liver oil

Me house it resembles a great doctor's shop
Its covered in bottles from bottom to top
Well early the morning the kettle does boil
You would swear it was singing of cod liver oil

Oh doctor, oh doctor, oh dear Dr John
Your cod liver oil is so pure and so strong
I'm afraid of my life, I'll go down in the soil
If me wife don't stop drinking
Oh doctor, oh doctor, oh dear Dr John
Your cod liver oil is so pure and so strong
I'm afraid of my life, I'll go down in the soil
If me wife don't stop drinking your cod liver oilCaptcha
Piosenkę Great Big Sea Cod Liver Oil przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cod Liver Oil, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cod Liver Oil. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great Big Sea Cod Liver Oil w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.