Lukey


Well oh, Lukey's boat is painted green,
Ha, me boys!
Lukey's boat is painted green,
The prettiest boat that you've ever seen,
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
Well oh, Lukey's boat's got a fine fore cutty,
Ha, me boys!
Lukey's boat's got a fine fore cutty,
And every seam is chinked with putty,
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
Well I says "Lukey the blinds are down"
Ha, me boys!
I says "Lukey the blinds are down"
"Me wife is dead and she's underground"
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
Well I says Lukey "I don't care"
Ha, me boys!
I says Lukey "I don't care"
"I'll get me another in the spring of the year"
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
Oh, Lukey's rolling out his grub,
Ha, me boys!
Lukey's rolling out his grub,
One split pea, and a ten pound tub,
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
Well, Lukey's boat's got high-topped sails,
Ha, me boys!
Lukey's boat's got high-topped sails,
The sheet was planted with copper nails,
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
Lukey's boat is painted green,
Ha, me boys!
Lukey's boat is painted green,
It's the prettiest boat that you've ever seen,
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!
A-ha, me boys a-riddle-i-day!Captcha
Liedje Great Big Sea Lukey is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lukeymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Great Big Sea Lukey downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lukey in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.