Driving For The Storm


I mean you so much pain
Forever again,
Why for I can't explain
We'll drive for the storm again,
Holding onto the scent,

Everything gets in the way, in the way now
(Everything gets in the way)
Everything gets in the way, in the way now
(Everything gets in the way)

I'll drive you sing the refrain
Forever again,
Our hi-beams cut the rain
Let's drive for the storm again,
Sence distress through the vent,

Everything gets in the way, in the way now
(Everything gets in the way)
Everything gets in the way, in the way now
(Everything gets in the way)

Everything gets in the way, in the way now
(Everything gets in the way)
Everything gets in the way, in the way now
(Everything gets in the way)
Everything gets in the way, in the way
(Everything, Everything)
Everything gets, in the way,
(Everything!)Captcha
Piosenkę Gyroscope Driving For The Storm przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Driving For The Storm, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Driving For The Storm. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gyroscope Driving For The Storm w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.