The Lesser Me


Take care to notice - this is the lesser me the lesser me
Take care and notice -this is the lesser me the lesser me
I fall and the sun shines You trace all my sketch lines Fall and the sun shines
I Fall and the sun shines
How do I know how you feel without asking? how do you know how I feel without asking?Captcha
Piosenkę Gyroscope The Lesser Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Lesser Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Lesser Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gyroscope The Lesser Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.