Take This for Granted


I mean, come on,
You hope I learn from this,
I'll right this wrong,
You don't deserve torture such as this,

I'll dig a hole and get this buried,
You understood but forget I said it,
And another thing that will divide,

Before words escape me (escape me),
Let me say this properly,
I miss you,

Take you for granted, I miss out,
Take us for granted and I will miss out,
I miss you,

Come on, come on, come on,
I know we're bigger than this,
Come on, come on, come on,
There's no where that is better than this,

I'll call a hearse to get this buried,
Misunderstood just forget I said it,
Yeah and another thing, can I subscribe,

Before words escape me (escape me),
Let me say this properly,
I miss you,
I miss you,
I miss you,
Let me say this properly,
Before words escape me
Let me say this properly

Take you for granted, I miss out,
Take this for granted and I will miss out,
Take you for granted, I miss out,
Take us for granted and I will miss out,
I miss you,
Take this for granted, I miss out,
Take you for granted and I will miss out,

I miss you,
I miss you,
I miss you!Captcha
Piosenkę Gyroscope Take This for Granted przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Take This for Granted, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Take This for Granted. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gyroscope Take This for Granted w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.