Time Of My Life


Sometimes I'm just thinking,
that I got the best time of my life
I've been with my girl for seven years now
and I got the sweetest dog that,
trust me forever

After school I took my chances,
continued to do the things I love
And now I find that I was right,
I'm 26 now still I
do what I want to,

And the days are passing by,
and now I realize that I've got the time of my life

Time of my life
and the days are passing by

Now I sit here thinking,
about the best time of my life
so many years I've been with my band now
and four of my best friends they still
trust me forever

And still the days are passing by
now I realize, still I've got the time of my life

Time of my life
and the days are passing by etcCaptcha
Piosenkę H Blockx Time Of My Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Time Of My Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Time Of My Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę H Blockx Time Of My Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.