Paradise Valley


can't think straight my mind is covered with clouds
no doubt what I'm talking about;
I've never seen a place like this I miss no bliss
how could I ever forget how it feels, how it heals,
my wound, my blood, whatever pain my soul has got
these waters so clear
near and far all I can hear
rustle of leaves and insects hummin on trees

no place like this - no place like this
paradise valley

the sun reflects some billion glitters of water
direct in my face but I can't take my eyes of this place
so peaceful, beautiful, it flows all into one
meadows, mountains, I, the sky
so close I can never feel to gods own miracle
and then I see, I see that eagle fly

no place like this - no place like this
paradise valleyCaptcha
Piosenkę H Blockx Paradise Valley przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Paradise Valley, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Paradise Valley. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę H Blockx Paradise Valley w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.