Real Love


All the little girls and boys playing with their little toys,
All they really needed from you was maybe, some love
All the little boys and girls living in this crazy world,
All they really needed from you was maybe, some love
Why must we be alone? Why must we be alone? It's real life, yes, it's real

I don't expect you to understand- the kingdom of Heaven is in your hands
I don't expect you to wake from the dream, too late for crying, now, that it seems

All your little plans and schemes, nothing but a bunch of dreams
All you really need from you is maybe, some loveCaptcha
Piosenkę H Blockx Real Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Real Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Real Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę H Blockx Real Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.