Blu Marker


Well here we go!
(?)
The feeling lingers on
It's appetizing
Not so suprising, is it, all right
Blu marker staining everything
Blu marker so deep inside
Well, no fair
My analyst married me
Well, it's a tragedy
So very sad to me, you can't imagine
Blu marker staining everything
Blu marker so deep inside
So attractive
So gosh-darn active
Discussing fashion
Well, as a course of action
We don't think so!
Blu marker staining everything
Blu marker so deep inside
Bye-bye
Blu marker staining everything
Blu marker so deep inside
Chuck Hoffman, aka Ozob Dent, the Guru Of Mean-Spirited HijinxCaptcha
Piosenkę House Of Large Sizes Blu Marker przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blu Marker, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blu Marker. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę House Of Large Sizes Blu Marker w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.