A Tower Bends


Well all right!
You want it, well I got it
Just a second, please try thinkin'
Mom and Dad keep forgivin'
A little man who keeps takin'
Black Jeans, or Mr Taylor
Long hair, short hair
Long hair, short hair
What the hell, just happens to fit
That's what you are
What am I?
Why not?
El Camaro, Ventura
A couple bills and shoelaces
(?)
(?)
Mr Death has bad breath
That's why they call it hell
That's why they call
They call it hell
A tower bends
As with a problem
I've got a problemCaptcha
Piosenkę House Of Large Sizes A Tower Bends przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Tower Bends, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Tower Bends. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę House Of Large Sizes A Tower Bends w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.