Two-liter Man


Born in a trunk with my good shoes on
Well you know I could smell a deal
Wastin' away, now I'm treatin' each day
You know this could be your last
Roy and Tim and Rex and John,
You know they're ready to take a ride
You don't know what you ain't got
You know you just run and hide
Two-Liter Man
Born as a skunk with my good fur on
Well you know I could cop a feel
Wastin' away, just erasin' each day
You know you just broke that chance
You don't know what you ain't got
You know you're ready to give it away
You don't see, no, you aren't free
You know you just (?)
Two-Liter Man
Two-Liter Man
Born in a trunk with my good shoes on
Well you know I could smell a deal
Wastin' away, now I'm chasin' each day
You know this could be your last
Tom and Roy and John and Rex
You know they're ready to make a deal
I don't know what I ain't got
You know I'm ready to break the seal
Two-Liter Man
Two-Liter Man
Two-Liter ManCaptcha
Piosenkę House Of Large Sizes Two-liter Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Two-liter Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Two-liter Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę House Of Large Sizes Two-liter Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.