Not Penis Cream


I've found a new beauty secret for my Rod
It feels so good when I rub it all over Todd!
So soft and silky with the most beautiful sheen
It came in a box labeled,

Not Penis Cream!
Not Penis Cream!

Saw it on TV and I ordered on the phone
Three to five days rush delivered to my home
Then in my mailman's eye I saw a knowing glean
He handed me a box labeled,

Not Penis Cream!
Not Penis Cream!

It could be almost anything
Cds or girly magazines
A baseball glove or a year's supply of Spam
But one thing's for sure, yeah yeah

It's Not Penis Cream!
Not Penis Cream!
It's Not Penis Cream!
Not Penis Cream!Captcha
Piosenkę I Voted For Kodos Not Penis Cream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Not Penis Cream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Not Penis Cream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę I Voted For Kodos Not Penis Cream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.