Our God


[Verse 1]

Water You turned into wine
Opened the eyes of the blind
There's no one like You
None like You
Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
There's no one like You
None like You

[Chorus]

Our God is greater
Our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is healer
Awesome in power
Our God, our God

[Verse]

Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
There's no one like You
None like You

[Chorus] 2x

[Tag] 2x

And if our God is for us, then who could ever stop us?
And if our God is with us, then what could stand against?
What could stand against?

[Chorus] 2x

[Tag]

[Chorus]Captcha
Piosenkę Indiana Bible College Our God przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Our God, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Our God. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Indiana Bible College Our God w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.