Thursday's Child


Twenty-five years living in a fantasy
Twenty-five years, better choose reality
Took a trip searching in your house of fun
Couldn't go there with almost anyone

Thursday's child
Far to go
Thursday's child
Far to go
Thursday's child
No regrets
Thursday's child
Won't forget

Bought a ticket, waltzed on the ferris wheel
Take this longing and make it something real
Until then she will be a slave to trust
Before it's ashes to ashes, dust to dust

Thursday's child
Far to go
Thursday's child
Far to go
Thursday's child
No regrets
Thursday's child
Won't forget

Thursday's child
Far to go
Thursday's child
Far to go
Thursday's child
No regrets
Thursday's child
Won't forget

Thursday's child
Far to go
Thursday's child
Far to go
Thursday's child
No regrets
Thursday's child
Won't forgetCaptcha
Piosenkę Isobel Campbell Thursday's Child przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Thursday's Child, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Thursday's Child. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Isobel Campbell Thursday's Child w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.