Cry


Oh no, where did all the years go
And was it really worth all of this
Heartache that was handed to me
Holding on just don't make sense
But the hardest part of letting go
Is tryin' to find a way
To let you know

So we'll just cry, cry
On each other's shoulders
Cry until it's over
Can't it just be over
And we'll just cry, cry
Cry until it's all gone
Been holding on for too long
Time for us to move on
I'm tired of tryin' to find a reason why
So let's just cry

I've been thinking 'bout my life and
How much time I've wasted
I'm ready to put it all behind
Let it all be yesterday
But the hardest part of letting go
Is tryin' to find a way
To let you know

So let's just cry, cry
On each other's shoulders
Cry until it's over
Can't it just be over
And we'll just cry, cry
Cry until it's all gone
Been holding on for too long
Time for us to move on
I'm tired of tryin' to find a reason why
So let's just cry
Let's just cry

So let's just cry, cry
On each other's shoulders
Cry until it's over
Can't it just be over
And we'll just cry, cry
Cry until it's all gone
Been holding on for too long
Time for us to move on
And we'll just cry, cry
On each other's shoulders
Cry until it's over
Can't it just be over
And we'll just cry, cry
Cry until it's all gone
Been holding on for too long
Time for us to move on
I'm tired of tryin' to find a reason why
I'm tired of tryin' to find a reason why
I'm tired of tryin' to find a reason why
So let's just cry.Captcha
Piosenkę Jason Walker Cry przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cry, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cry. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jason Walker Cry w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.