Tekst piosenki John Williamson: True Blue (21st Anniversary)

True Blue (21st Anniversary)


Hey True Blue, don't say you've gone
Say you've knocked off for a smoko
And you'll be back later on
Hey True Blue, Hey True Blue
Give it to me straight
Face to face
Are you really disappearing,
Just another dying race,
Hey True Blue
True Blue, is it me and you?
Is it Mum and Dad, is it a cockatoo?
Is it standing by your mate
When he's in a fight?
Or will she be right?
True Blue, I'm asking you

Hey True Blue, can you bear the load?
Will you tie it up with wire,
Just to keep the show on the road?
Hey True Blue, Hey True Blue, now be Fair Dinkum
Is your heart still there?
If they sell us out like sponge cake
Do you really care?
Hey True Blue

True Blue, is it me and you?
Is it Mum and Dad, is it a cockatoo?
Is it standing by your mate
When she's in a fight?
Or will she be right?
True Blue, I'm asking you
True Blue, is it me and you?
Is it Mum and Dad, is it a cockatoo?
Is it standing by your mate
When he's in a fight?
Or will she be right?
True Blue True BlueCaptcha
Piosenkę John Williamson True Blue (21st Anniversary) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke True Blue (21st Anniversary), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki True Blue (21st Anniversary). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę John Williamson True Blue (21st Anniversary) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.