Diamantina Drover


The faces in the photograph have faded
And I can't believe he looks so much like me
For it's been ten years today
Since I left for Old Cork Station
Sayin' I won't be back till the drovin's done

For the rain never falls on the dusty Diamantina
And a drover finds it hard to change his mind
For the years have surely gone
Like the drays from Old Cork Sta-ation
And I won't be back till the drovin's done

Well it seems like the sun comes up each mornin'
Sets me up and takes it all away
For the dreaming by the light
Of the camp fire at ni-ight
Ends with the burning by the day

For the rain never falls on the dusty Diamantina
And a drover finds it hard to change his mind
For the years have surely gone
Like the drays from Old Cork Sta-ation
And I won't be back till the drovin's done

Sometimes I think I'll settle back in Sydney
But it's been so long it's hard to change my mind
For the cattle trail goes on and on
And the fences roll forever
And I won't be back till the drovin's done

For the rain never falls on the dusty Diamantina
And a drover finds it hard to change his mind
For the years have surely gone
Like the drays from Old Cork Sta-ation
And I won't be back till the drovin's done

For the rain never falls on the dusty Diamantina
And a drover finds it hard to change his mind
For the years have surely gone
Like the drays from Old Cork Station
And I won't be back till the drovin's doneCaptcha
Piosenkę John Williamson Diamantina Drover przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Diamantina Drover, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Diamantina Drover. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę John Williamson Diamantina Drover w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.