We Are All Sick Mama


The seeds have fallen into the ground
They're thirsty for rain, they want rain
Cut my chest, look inside you'll see-it's all burning
It'll be late in a day, it'll be lat in an hour
In a minute you won't stand up
If the key doesn't open the door-smash the door!

CHORUS
We are all sick, mama
I know mama, we are crazy sick!

Steel between fingers, a clenched fist, hits into flesh
But there's poison, stale in our veins, there once used to run blood
A broken world, smashed heads, bread sliced in halves
Somebody is crying, somebody is quiet and somebody is happy, so happy!

CHORUS

You gotta be strong, you gotta be able to say
Hands off! Hands off me!
You gotta be strong or else why are we here at all
Millions of words mean nothing when you need a strong hand
And here you are on the bank, you think,
To swim or not to swim

CHORUSCaptcha
Piosenkę Kino We Are All Sick Mama przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Are All Sick Mama, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Are All Sick Mama. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kino We Are All Sick Mama w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.