Heart To Heart Talk


How foolish can you be to be ruled by jealousy
Could you throw away what was planned
Why don't you ask your heart ask it if we should part
I need to tell my heart exactly where we stand
So let's have a heart to heart talk let's have an arm in arm walk
My darling let's try to see eye to eye and let's have a heart to heart talk
[ steel ]
So let's have a heartCaptcha
Piosenkę Kitty Wells Heart To Heart Talk przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heart To Heart Talk, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heart To Heart Talk. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kitty Wells Heart To Heart Talk w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.