Makin' Believe


Makin' believe
That you still love me
It's leaving me
Alone and so blue
But I'll always dream
Still I'll never own you
Makin' believe, it's all I can do
Can't hold you close, when you're not with me
You're somebody's love, you'll never be mine
Makin' believe, I'll spend my li-ifetime
Lo-oving you, making believe
Making believe
That I never lost you
But my happy hours
I find are so few
My plans for the future
Will never come true-ue
Makin' believe
What else can I do
Can't hold you close, when you're not with me
You're somebody's love, you'll never be mine
Making believe, I'll spend my li-ifetime
Lo-oving you, making belie-ie-ieveCaptcha
Piosenkę Kitty Wells Makin' Believe przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Makin' Believe, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Makin' Believe. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kitty Wells Makin' Believe w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.