One By One


One by one we've broke each vow we made
It was you who lied it was me who paid
As sure as there's a heaven beyond the sun we'll pay for our lies one by one

My plans and hopes have tumbled down my castle of dreams plunged to the ground
How can you face me after what you've done
You've shattered my dreams one by one
One by one
[ steel ]
How can you go to sleep at night don't know mem'ries make you long for daylight
You'll pay the price after having your fun you'll regret each mistake one by one
The love I treasured you sold for gold and then you left me cold
You're happy now but the time will come your false love will lead you one by one
One by oneCaptcha
Piosenkę Kitty Wells One By One przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One By One, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One By One. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Kitty Wells One By One w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.