You Pull Me Through


I'd listen to my secrets
I'd whisper in the dark
Can someone take these pieces
Make me a brand new heart

I'd smile without a reason
I'd laugh until I cried
But you make things look so fine
I like you by my side

From out of the blue
When I was down you turned me inside out

And I said hey (hey)
With everything you do
And with all the things you say
You make everything ok

And I said hey (hey)
Whenever you're around
You know my feet don't touch the ground
And when I want to fly away
You pull me through

I'll give you what you gave me
I'll give you what you need
I want to fall into your eyes
Be all that you can see

Never let go of this body
I'll never let go of your hand
Let's go down in history
Write letters in the sand

From out of the blue
When I was down you turned me inside out

And I said hey (hey)
With everything you do
And with all the things you say
You make everything ok

And I said hey (hey)
Whenever you're around
You know my feet don't touch the ground
And when I want to fly away
You pull me through

So many hazy shades of gray (yeah yeah)
You throw me sunshine make me feel ok
Yeah yeah

From out of the blue
When I was down you turned me inside out
You turned me all around

And I said hey (hey)
With everything you do
And with all the things you say
You make everything ok

And I said hey (hey)
Whenever you're around
You know my feet don't touch the ground
And when I wan't to fly away

And I said hey
With everything you do
And with all the things you say
You make everything ok

And I said hey
Whenever you're around
You know my feet don't touch the ground
And when I want to fly away
You pull me through
You pull me through
You pull me through
You pull me throughCaptcha
Piosenkę Leah Andreone You Pull Me Through przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Pull Me Through, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Pull Me Through. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leah Andreone You Pull Me Through w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.