What A Wonderful World


I see trees that are green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself, what a wonderful world

I see skies of blue, and clouds of white
The bright blessed day, dark sacred night
And I think to myself, what a wonderful world

The colours of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of the people passing by
I see friends shaking hands, saying, "how do you do?"
But they're really saying, "I love you"

I hear babies cry, I watch them grow
They'll learn much more, than I'll ever know
And I think to myself, what a wonderful world
I think to myself, what a wonderful worldCaptcha
Piosenkę Leann Rimes What A Wonderful World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke What A Wonderful World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki What A Wonderful World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leann Rimes What A Wonderful World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.