You Dont Own Me


When the mind is blank
When all has been said
Never look back, always ahead

When the book's been read
Have no regrets
Never walk back, always ahead

My blood is thick, your words thin
Spread from a beggar's mind
My blood is thick, no regrets
'bout what I leave behind

And time is all I can lose, now time to choose
I choose my time
I feed off the hand that is mine
Nothing to lose
Time, only time, only time

The mind is tired, beaten num
By the stench from a beggar's mind
My blood is thick, beat yourself
I won't stay behind

My blood is thick, your words are thinCaptcha
Piosenkę Lesley Gore You Dont Own Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Dont Own Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Dont Own Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lesley Gore You Dont Own Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.