Anthem To A New Generation


All I have
All I have
All I have
All I have

This is all I have,
You can't fucking change who I am
This is all I have,
And if you disrespect,
You'll die by my hands

This is all I have,
You can't fucking change who I am
This is all I have,
And if you disrespect,
You'll die by my handsCaptcha
Piosenkę Liferuiner Anthem To A New Generation przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Anthem To A New Generation, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Anthem To A New Generation. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Liferuiner Anthem To A New Generation w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.