Taking Back The Night Life


Fuck the scene, gimme the green
We don't give a fuck about your words
We're still here running your mouths
Don't hate us, because you ain't us

I'm still alive, after every threat
I'm still true, TRUE TILL DEATH

Everything I've lost, has only been a gain
I hope every record we sell brings you pain

Sparking the revolution in our generations hearts
Our hearts are taking back the night

Taking the night life back x 4Captcha
Piosenkę Liferuiner Taking Back The Night Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Taking Back The Night Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Taking Back The Night Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Liferuiner Taking Back The Night Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.