MegaDEATH


I close my eyes and watch the heavens burn
The earth is flooded with my disease
This sorrow drowns me, deeper and deeper
Destined to walk alone, and probably always will
Getting my head above water, has never been such a struggle
Well I guess it's just a case
Of pouring my heart out when no one was listening
If this is the end, then I need Jesus, for I am sin

But the hell just deepens within
I will sleep in bed's of fire
And bathe in pain
Swarm the weak
Destroy the feeble

Glory be to God
We're dead, oh God we're dead

Glory be to God
We're dead, we're dead, we're dead
Glory be to God
We're fucking dead







Captcha
Piosenkę Liferuiner MegaDEATH przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke MegaDEATH, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki MegaDEATH. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Liferuiner MegaDEATH w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.