Songtekst van Liferuiner: Anthem To A New Generation

Anthem To A New Generation


All I have
All I have
All I have
All I have

This is all I have,
You can't fucking change who I am
This is all I have,
And if you disrespect,
You'll die by my hands

This is all I have,
You can't fucking change who I am
This is all I have,
And if you disrespect,
You'll die by my handsCaptcha
Liedje Liferuiner Anthem To A New Generation is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anthem To A New Generationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liferuiner Anthem To A New Generation downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anthem To A New Generation in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.