MegaDEATH


I close my eyes and watch the heavens burn
The earth is flooded with my disease
This sorrow drowns me, deeper and deeper
Destined to walk alone, and probably always will
Getting my head above water, has never been such a struggle
Well I guess it's just a case
Of pouring my heart out when no one was listening
If this is the end, then I need Jesus, for I am sin

But the hell just deepens within
I will sleep in bed's of fire
And bathe in pain
Swarm the weak
Destroy the feeble

Glory be to God
We're dead, oh God we're dead

Glory be to God
We're dead, we're dead, we're dead
Glory be to God
We're fucking deadCaptcha
Liedje Liferuiner MegaDEATH is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied MegaDEATHmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liferuiner MegaDEATH downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje MegaDEATH in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.