Songtekst van Liferuiner: Taking Back The Night Life

Taking Back The Night Life


Fuck the scene, gimme the green
We don't give a fuck about your words
We're still here running your mouths
Don't hate us, because you ain't us

I'm still alive, after every threat
I'm still true, TRUE TILL DEATH

Everything I've lost, has only been a gain
I hope every record we sell brings you pain

Sparking the revolution in our generations hearts
Our hearts are taking back the night

Taking the night life back x 4Captcha
Liedje Liferuiner Taking Back The Night Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Taking Back The Night Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liferuiner Taking Back The Night Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Taking Back The Night Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.