Five State Drive


Got on the 47, transferred to the 89
left town eastbound past all the city signs
and y'know sometimes it's hard to leave your past behind
and as I pass the crummy bars and beat up cars
nothing's gonna change my mind this time
By now you think I've found that things changed, just don't look that way to me
by now you think I've found that things change, and look rearranged to me
it never used to look that me
At half past seven I'm on the 95
sick of malls and alcohol
just passed the next state line
and I know sometimes it's hard to leave your past behind
and as I think of the corner creeps and dirty streets
nothing will change my mind,
there's no turning back this time
And when going off is like going on
and never going back is just like giving up
it's like I'm going nowhere fastCaptcha
Piosenkę LTJ Five State Drive przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Five State Drive, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Five State Drive. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LTJ Five State Drive w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.