Blueberry Hill


I found my freedom on Blueberry Hill
On Blueberry Hill where I found you
The moon stood still on Blueberry Hill
It lingered until my dreams came true

The wind in the willow played
Love's sweet melody
But all of those vows you made
Were never to be

Though we're apart you're part of me still
For you were my thrill on Blueberry Hill

The wind in the willow played
Love's sweet melody
But all of those vows you made
Were only to be

Though we're apart you're part of me still
For you were my thrill on Blueberry HillCaptcha
Piosenkę Miller, Glenn Blueberry Hill przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blueberry Hill, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blueberry Hill. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Miller, Glenn Blueberry Hill w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.