All Strung Out


I just can't get enough of you baby,
There just ain't enough of you to go around
Just when I'm needin' you baby,
You ain't no where to be found
Baby, it's gettin' me down
Because I'm all strung out on you baby,
all strung out on you baby,
all strung out on you baby,
Oh, maybe, maybe someday you'll love me too,
Maybe, maybe I don't know what to do
Baby, baby, I'm all strung out on you

It hurts when you needle me baby (it hurts when you needle me)
But I'd rather have the pain than lose your love
I know you're no good for me baby
But I keep trampin' around, trackin' you all over town
Because I'm all strung out on you baby,
all strung out on you baby,
all strung out on you baby,
Oh, maybe,maybe someday you'll love me too,
Maybe, maybe I don't know what to do
Baby, baby, I'm all strung out on you

I love you (I love you) (I love you) (I love you)
Just the way you are
Like a spinnin' shinin' star:
I'm gonn'a get you someday,
And you'll never go away
Because I'm all strung out on you baby,
all strung out on you baby,
all strung out on you baby
Oh, baby, baby, someday you'll love me, too
Baby, baby, I don't see but I'm all strung out on you baby

All strung out on you baby,
All strung out on you baby,
All strung out on you baby
All strung out on you baby,
All strung outCaptcha
Piosenkę Nino Tempo All Strung Out przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Strung Out, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Strung Out. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nino Tempo All Strung Out w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.