I Want A Lip


(Nino Tempo/April Stevens)

I want a lip
And then I want another lip
I want two lips
To kiss me all the time

I want an arm
then I want another arm
yeah I want two arms
To hold me all the time

In other words I want a man
Yes a man
? (missing sentence)
Yeah and we'll be together, yes, together
And we'll have so much fun

I want two lips
To kiss me like your kissing me
Honey, can't you see?
Yeah Yeah, you're the one for me

In other words a man who calls my name
Every morning and every night
I'll hang his picture in my private ? (missing word)
And he's gonna treat me right

I want two lips
to kiss me like you're kissing me
Honey, can't you see?
Yeah Yeah, you're the one for meCaptcha
Piosenkę Nino Tempo I Want A Lip przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Want A Lip, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Want A Lip. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nino Tempo I Want A Lip w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.