All Strung Out


I just can't get enough of you baby,
There just ain't enough of you to go around
Just when I'm needin' you baby,
You ain't no where to be found
Baby, it's gettin' me down
Because I'm all strung out on you baby,
all strung out on you baby,
all strung out on you baby,
Oh, maybe, maybe someday you'll love me too,
Maybe, maybe I don't know what to do
Baby, baby, I'm all strung out on you

It hurts when you needle me baby (it hurts when you needle me)
But I'd rather have the pain than lose your love
I know you're no good for me baby
But I keep trampin' around, trackin' you all over town
Because I'm all strung out on you baby,
all strung out on you baby,
all strung out on you baby,
Oh, maybe,maybe someday you'll love me too,
Maybe, maybe I don't know what to do
Baby, baby, I'm all strung out on you

I love you (I love you) (I love you) (I love you)
Just the way you are
Like a spinnin' shinin' star:
I'm gonn'a get you someday,
And you'll never go away
Because I'm all strung out on you baby,
all strung out on you baby,
all strung out on you baby
Oh, baby, baby, someday you'll love me, too
Baby, baby, I don't see but I'm all strung out on you baby

All strung out on you baby,
All strung out on you baby,
All strung out on you baby
All strung out on you baby,
All strung outCaptcha
Liedje Nino Tempo All Strung Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Strung Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nino Tempo All Strung Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Strung Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.