Forever Young


Let's dance in style,
Let's dance for a while,
Heaven can wait we're only watching the skies,
Hoping for the best but expecting the worst,
Are you gonna drop the bomb or not?

Let us die young or let us live forever,
We don't have the power but we never say never,
Sitting in a sandpit,
Life is a short trip,
The music's for the sad man.

Forever young,
I wanna be,
Forever young,
Do you really want to live forever,
Forever,
Forever young.

Some are like water, some are like the heat,
Some are like the melody of some other beat,
But sooner or later they all will be gone,
Why don't they stay young?

It's hard to get old without a cause,
I don't want to perish like a fading horse,
Youth is like diamonds in the sun,
And diamonds are forever.

Forever young,
I wanna be,
Forever young,
Do you really want to live forever,
Forever,
Or never?

Forever young,
I wanna be,
Forever young (forever),
Do you really want to live forever,
Forever,
Or never?

So many adventures couldn't happen today,
So many songs we forgot to play,
So many dreams are swinging out of the blue,
We'll let'em come true.

Forever young,
I wanna be,
Forever young,
Do you really want to live forever,
Forever,
Or never?

Forever young,
I wanna be,
Forever young Do you really want to live forever,
Forever,
Or never?

Forever young,
I wanna be,
Forever young (forever),
Do you really want to live forever,
Forever,
Or never?

Forever young,
I wanna be,
Forever young (forever),
Do you really want to live forever (forever),
Forever (forever),
Forever youngCaptcha
Piosenkę One Direction Forever Young przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Forever Young, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Forever Young. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę One Direction Forever Young w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.