Tekst piosenki One Direction: Gotta Be You

Gotta Be You


Girl I see it in your eyes you're disappointed
'Cause I'm the foolish one that you anointed with your heart
I tore it apart
And girl what a mess I made upon your innocence
And no woman in the world deserves this
But here I am asking you for one more chance

Can we fall, one more time?
Stop the tape and rewind
Oh and if you walk away I know I'll fade
'Cause there is nobody else

It's gotta be you-uu
Only you
It's got to be you-uu
Oh only you

Now girl I hear it in your voice and how it trembles
When you speak to me I don't resemble, who I was
You've almost had enough
And your actions speak louder than words
And you're about to break from all you've heard
But don't be scared, I ain't going no where

I'll be here, by your side
No more fears, no more cryin'
But if you walk away
I know I'll fade
'Cause there is nobody else

It's gotta be you-uu
Only you
It's got to be you-uu
Oh only you

Oh girl, can we try one more, one more time?
One more, one more, can we try?
One more, one more time
I'll make it better
One more, one more, can we try?
One more, one more
Can we try one more time to make it all better?

'Cause it's gotta be you-uu
It's gotta be you-uu-uu-uu
Oh only you-uu
Only you

It's gotta be you-uu-uu
Only you X2Captcha
Piosenkę One Direction Gotta Be You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Gotta Be You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Gotta Be You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę One Direction Gotta Be You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.