I Want


Give you this, give you that
Blow a kiss, take it back
If I look inside your brain
I would find lots of things
Clothes, shoes, diamond rings
Stuff that's driving me insane

You could be preoccupied
Different date, every night
You just got to say the word
You're not into them at all
You just want materials
I should know because I've heard
When girls say...

I want, I want, I want, but that's crazy
I want, I want, I want, and that's not me
I want, I want, I want, to be loved by you

You've got everything you need
But you want accessories
Got to hold it in your hand
If I change the world for you
I bet you wouldn't have a clue
Don't you know that I can't stand it
When girls say...

I want, I want, I want, but that's crazy
I want, I want, I want, and that's not me
I want, I want, I want, to be loved by you

And now the girls say

I want, I want, I want, but that's crazy
I want, I want, I want, and that's not me
I want, I want, I want, to be loved by you

Be loved by you
I wanna, I stay true
I wanna, if you knew
What you put me through
But you want, you want, you want me to love you too

I want, I want, I want, but that's crazy
I want, I want, I want, but that's not me
I want, I want, I want, to be loved by you

Oh, now the girls say

I want, I want, I want, but that's crazy
I want, I want, I want, and that's not me
I want, I want, I want, to be loved by you

I want, I want, I want, another girl to say
I want, I want, I want, and that's crazy
I want, I want, I want, to be loved by youCaptcha
Liedje One Direction I Want is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wantmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje One Direction I Want downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.