107


It's about this constant addiction
About this greater demand
As I reach for the laugh with only seconds left, I'm getting deeper
It's about this constant addiction
About this greater demand
As I reach for the laugh with only seconds left, I'm getting deeper

And did you say that you were happy
Cuz I won't leave you alone
I need the push to elude to things I have to say
To what I have to say

[chorus]

There's a time and a place we hide behind
An alternate face
When the freak needs a nurse, you comply
With the fools in mind
There's a time and a place we hide behind
An alternate face
We're the people who fuck with your mind
When you sleep inside

I can take you away, to a better place, to a better time
I can take you awaty, to a better place
Let's talk about you and me tonight
Cuz I'd really like to take you home
Let's talk about you and me tonight
Cuz I'd really like to take you home
Cuz I need the push to elude to things I have to say

[chorus]

And remember the times that we've shown you the way
And remember the times that we've shown you the way
We can change your mindCaptcha
Piosenkę Orgy 107 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 107, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 107. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Orgy 107 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.