We Can Do Anything


riding into the morning dew; at dawn
eyes on the track wind's at our back
home again when the evening's blue; withdrawn
still having fun you're number one

running free in a field of dreams
galloping clouds like I've never seen

we touch the sky when we jump this high
we can do anything
we are the saddle clu
we feel the air run through our hair
we can do anything
we are the saddle clu

having adventures with three best friends; as one
there's nothing more we're looking for
all we need is our horses, dreams, and the sun
we're growing up in saddle clu

running free in a field of dreams
galloping clouds like I've never seen

we touch the sky when we jump this high
we can do anything
we are the saddle clu
we feel the air run through our hair
we can do anything
we are the saddle clu

running free in a field of dreams
galloping clouds like I've never seen

we touch the sky when we jump this high
we can do anything
we are the saddle clu
we touch the sky when we jump this high
we can do anything
we are the saddle clu
we feel the air run through our hair
we can do anything
we are the saddle clu
*fade*
we touch the sky when we jump this high
we can do anything
we are the saddle clu
we feel the air run through our hair
we can do anything
we are the saddle clubCaptcha
Piosenkę Saddle Club, The We Can Do Anything przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Can Do Anything, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Can Do Anything. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saddle Club, The We Can Do Anything w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.