Ride Like The Wind


When I look into your eyes
To tell you what's on my mind
With no words at all
You seem to understand

Time slips away so quickly
When we spend it together
When we're apart
It feels like forever

Ride like the wind
Two spirits together
Being free,
Roaming where ever
The faster you go
The tighter I hold you
Across the fields and streams
You are always in my dreams

When you take me for a ride the
whole world just falls behind
with no any cares at all
We're in paradise

Time slips away so quickly
When we spend it together
When we're apart
It feels like forever

Ride like the wind
Two spirits together
Being free,
Roaming where ever
The faster you go
The tighter I hold you
Across the fields and streams
You are always in my dreams

You lift me up
You carry me high
I bet we could fly
Let's ride like the wind

You lift me up
You carry me high
I bet we could fly
Let's ride like the wind

Time slips away so quickly
When we spend it together
When we're apart
It feels like forever

Ride like the wind
Two spirits together
Being free,
Roaming where ever
The faster you go
The tighter I hold you
Across the fields and streams
You are always in my dreamsCaptcha
Piosenkę Saddle Club, The Ride Like The Wind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ride Like The Wind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ride Like The Wind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saddle Club, The Ride Like The Wind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.