We Are The Saddle Club


We are The Saddle Club
We are one
We are The Saddle Club
Fun and adventure in the sun

Riding out in the morning dew
Going out for a hack
Home again in the evening
With the wind behind our backs
Make our way under sunny skies
Happy in every way
Gotta take care of our horses
And get them ready for another day

We are The Saddle Club
We are one
We are The Saddle Club
Fun and adventure in the sun

We are The Saddle Club

There's a lot to do
And so much to see
Let's go out and ride
When I jump on my horses back
It's a feeling I can't describe
Everything that we do
In every possible way
We love our horses so much
So let's go out and play

We are The Saddle Club
We are one
We are The Saddle Club
Fun and adventure in the sun

We are The Saddle ClubCaptcha
Piosenkę Saddle Club, The We Are The Saddle Club przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Are The Saddle Club, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Are The Saddle Club. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saddle Club, The We Are The Saddle Club w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.