Paper Plane


Riding on a big white butterfly
I turned my back away towards the sky
I closed my eyes to look for something
Saw myself as really nothing
Then I realised my butterfly
Wasn?t really up there with me
We all make mistakes, forgive me
Would you like to ride my butterfly

Riding on a long blue paperplane
Getting seasick, sorry once again
Landing strip is getting nearer
Hope the foglifts, make it clearer
Then I realised my paperplane
Wasn?t really up there with me
We all make mistakes, forgive me
Would you like to ride my paperplane

Riding in a three grand Deutsche car
A to B is often very far
Home is near, but such a long way
Legs and heads all feel the wrong way
Then I realised my Deutsche car
Is only there to get me somewhere
Even so I really do care
Would you like to ride my Deutsche carCaptcha
Piosenkę Status Quo Paper Plane przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Paper Plane, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Paper Plane. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Status Quo Paper Plane w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.