Roll Over Lay Down


When I got home that night early one morning
Seeing the note written in ink pinned to the door
Taking a drink cool from the fridge from the table
I drank a toast you were the most the night before

Roll over lay down and let me in
Roll over it's a long way where I've been
Roll over lay down and let me in
Roll over lay down

When I get home tomorrow night after this morning
Show me the care you showed in the note the night before
Maybe I won't take a drink from the table
Reckon I'll lay me straight down the floor

Roll over lay down and let me in
Roll over it's a long way where I've been
Roll over lay down and let me in
Roll over lay down

When I get home tomorrow night after this morning
Show me the care you showed in the note the night before
Maybe I won't take a drink from the table
Reckon I'll lay me straight down the floor

Roll over lay down and let me in
Roll over it's a long way where I've been
Roll over lay down and let me in
Roll over lay downCaptcha
Piosenkę Status Quo Roll Over Lay Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Roll Over Lay Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Roll Over Lay Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Status Quo Roll Over Lay Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.