Dance This Mess Around


Remember when you held my hand
Remember when you were my man
Walk talk in the name of love
Before you break my heart
Think it over, think it over
Roll it over in your mind
Why don't you dance with me
I'm not no Limburger
Just a limburger

Dance this mess around
Dance this mess around, 'round, 'round

Everybody goes to parties
They dance this mess around
They do the Shu-ga-loo
Do the Shy Tuna
Do the Camel Walk
Do the Hip-o-crit

Ah-Hippy Hippy forward Hippy Hippy
Hippy Shake, Hippy Shake

Oh-it's time to do 'em right
Hey now, don't that make you feel a whole lot better?
Huh?
I say, don't that make you feel a whole lot better

What you say?
I'm just askin'

Shake-Bake-Shake-Bake

Everybody goes to parties
They dance this mess around
They do all 16 dances
Do the Coo-ca-choo
Do the Aqua-velva
Do the Dirty Dog
Do the Escalator

Ah-Hippy Hippy forward Hippy Hippy
Hippy Shake, Hippy Shake

It's time to do 'em right
Hey! Fred, now don't that make you feel a whole lot better now?
Huh?

Say, don't that make you feel a whole lot better?

What you say?
I'm just askin'

Yeah, yeah, yeah
Stop!
Dance on over
Yeah, yeah

Dance, dance, dance this mess around
Dance this mess around

Shake, shake-a-bake shake
Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake
Dance this mess around
Yeah, yeah, yeahCaptcha
Piosenkę The B-52's Dance This Mess Around przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dance This Mess Around, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dance This Mess Around. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The B-52's Dance This Mess Around w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.